Witamy na Blogu HR

Dzielimy się wiedzą z zakresu przywództwa, rozwoju pracowników, nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych i testów.
Wszystko Wskazówki Artykuły Współpraca Publikacje
WielkaPiatka,

Test Wielkiej Piątki jako narzędzie biznesowe

Wielką Piątką (ang. Big Five) nazywamy pięcioczynnikowy model osobowości – teorię opracowaną przez dwójkę amerykańskich psychologów. Paul Costa oraz Robert McCrae w swoich badaniach wskazali na pięć czynników kształtujących osobowość każdego człowieka. Mowa o ekstrawersji, neurotyczności, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności.

Wskazówki PiecieczynnikowyModelOsobowosci, BIG5, BIGFIVE, testosobowosci WielkaPiatka, EASI, CostaMcCrae

Wielka piątka, czyli Pięcioczynnikowy Model Osobowości - czym się charakteryzuje?

Wielka Piątka (ang. Big Five) to najbardziej rzetelna i sprawdzona teoria cech osobowości. Pięcioczynnikowy model osobowości został stworzony przez amerykańskic

Więcej artykułów