wywiadustrukturyzowany Wywiad STAR

Wywiad ustrukturyzowany jako metoda rekrutacyjna i model STAR - charakterystyka.

Wywiad a Model STAR, który często jest wykorzystywany w wywiadach ustrukturyzowanych, to technika służąca do odpowiedzi na pytania behawioralne.