Współpraca Akredytacja, CertyfikatBPS BrytyjskieTowarzystwoPsychologiczne, BPS, MasterPersonAnalysis, MPA,

MPA posiada Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Master Person Analysis uzyskało akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.