MPA posiada Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Data: 22.08.2023

Master Person Analysis uzyskało akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Test osobowości zawodowej MPA po raz kolejny uzyskał Certyfikat Rejestracji jako Test Psychologiczny wydany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Od tego czasu MPA nieprzerwanie otrzymuje akredytację BPS, a teraz kolejny raz potwierdzenie trafności i rzetelności MPA.

Świetna wiadomość dla naszych Partnerów, którzy używają MPA jako narzędzia wspierającego wysiłki organizacji w celu przyciągania, oceny i zatrudniania talentów o wysokim potencjale.

Akredytacja została przyznana przez Centrum Testów Psychologicznych Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, które zapewnia niezależne przeglądy testów psychologicznych stosowanych w środowisku zawodowym i edukacyjnym w porównaniu z Modelem Przeglądu Opisu i Oceny Testów Psychologicznych Europejskiej Federacji Psychologów Stowarzyszenia (Przegląd EFPA Model).

Ich praca promuje wysokie standardy techniczne w testach psychologicznych oraz dostarcza użytkownikom testów i profesjonalistom informacji, które pomogą im wybrać narzędzie diagnostyczne odpowiadające ich potrzebom i celom.

Posiadając świadectwo Rejestracji jako Test Psychologiczny MPA posiada akredytację spełniania wymagań psychometrycznych wg standardów w zakresie kluczowych kryteriów EFPA, w tym jakości dokumentacji technicznej i użytkowej testu, jakości materiałów testowych, ważności testu , rzetelność oraz dostarczenie norm lub innych informacji niezbędnych do sensownej interpretacji wyników, otrzymuje status testu zarejestrowanego BPS.

Link do strony BPS: https://ptc.bps.org.uk/test-review/master-person-analysis

Współpraca Akredytacja, CertyfikatBPS BrytyjskieTowarzystwoPsychologiczne, BPS, MasterPersonAnalysis, MPA,