testkognitywny

Jakie kompetencje pracownika ustalisz dzięki testom kognitywnym?

Testy kognitywne pozwalają na określenie zdolności: umiejętności analizowania faktów, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na bazie danych.