Trafność i rzetelność w testach psychometrycznych i rekrutacyjnych: Nawigacja w świecie oceny kandydatów

Data: 22.08.2023

Nawigacja w świecie oceny kandydatów Zaplanujmy wyprawę. Cel? Szukanie skarbu o nazwie "Idealny kandydat". Jak zawsze, sukces takiego przedsięwzięcia zależy od wiarygodności naszej mapy – testów rekrutacyjnych. Jak każda mapa, te testy muszą charakteryzować się pewnymi kluczowymi cechami, aby były użyteczne: trafnością (validity) i rzetelnością (reliability). Poznajmy te dwa kluczowe terminy, które są niczym dwa wskaźniki kompasu, którym rekruterzy ufają, szukając idealnego kandydata na stanowisko.

Trafność: Kierunek podróży

Trafność w testach psychometrycznych i rekrutacyjnych jest jak kierunek naszej podróży, który pokazuje, czy faktycznie zmierzamy do celu. Inaczej mówiąc, trafność to miara tego, czy test faktycznie mierzy to, co ma mierzyć. Czy pytania, które zadajemy kandydatom, rzeczywiście pokazują nam, czy są oni odpowiedni dla stanowiska, na które aplikują?

Przykładowo, jeśli szukamy kandydata na stanowisko menedżera projektu, pytania w teście powinny odnosić się do umiejętności zarządzania projektem, a nie do umiejętności graficznych. Testy muszą być skonstruowane w taki sposób, aby skupiać się na konkretnych cechach, umiejętnościach i kompetencjach, które są kluczowe dla stanowiska. Jest to zgodne z zasadą trafności treściowej, konstrukcyjnej oraz kryterialnej.

Rzetelność: Stałość kompasu

Rzetelność testu to nasz stabilny kompas. Równie ważne, co kierunek, jest to, aby nasz kompas pokazywał nam ten sam kierunek za każdym razem, gdy na niego spojrzymy. W kontekście testów, rzetelność oznacza, że wyniki testu są spójne i niezależne od przypadkowych czynników zewnętrznych. Oznacza to, że jeśli ten sam kandydat przeprowadziłby test wielokrotnie, jego wyniki byłyby podobne za każdym razem, pod warunkiem, że jego umiejętności, wiedza lub cechy osobowości, które test mierzy, się nie zmieniły.

Balansowanie trafności i rzetelności

Jednak podobnie jak w każdej podróży, trzeba zawsze balansować między różnymi aspektami. Podobnie jest z trafnością i rzetelnością. Test, który jest bardzo rzetelny, nie zawsze musi być trafny. Może on bowiem dostarczać spójne wyniki, ale niekoniecznie mierzyć to, co powinien. Z drugiej strony, test, który jest bardzo trafny, ale nierzetelny, może mierzyć odpowiednie cechy, ale robić to w niespójny sposób.

Dlatego kluczowe jest znalezienie odpowiedniego balansu między tymi dwoma wskaźnikami. To jest zadanie dla profesjonalistów HR, psychologów i specjalistów ds. rekrutacji, którzy tworzą i wykorzystują testy psychometryczne i rekrutacyjne. Dzięki starannemu projektowaniu i konstrukcji testów, a także regularnemu ich ocenianiu i aktualizowaniu, mogą oni zapewnić, że testy są zarówno rzetelne, jak i trafne.

Podsumowanie

Poruszanie się po świecie rekrutacji bez rzetelnych i trafnych testów to jak próba odnalezienia skarbu bez mapy lub kompasu. Dzięki zrozumieniu i prawidłowemu zastosowaniu tych dwóch kluczowych koncepcji, rekruterzy mogą skutecznie nawigować przez trudne wody procesu selekcji, aby znaleźć cenny skarb, jakim jest idealny kandydat.

Master Management - Platforma diagnostyczno-rozwojowa | Master Value People (master-hr.pl)

 

Artykuły Wskazówki