Test Wielkiej Piątki jako narzędzie biznesowe

Data: 22.08.2023

Test Wielkiej Piątki uchodzi za jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi psychometrycznych. Ułatwia efektywną rekrutację pracowników, identyfikację talentów oraz planowanie ścieżki zawodowej. Co weryfikują kwestionariusze opracowane na podstawie Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości i czy sprawdzą się w biznesie? Odpowiadamy!

Wielka piątka osobowości – czym jest model Big Five?

Wielką Piątką (ang. Big Five) nazywamy pięcioczynnikowy model osobowości – teorię opracowaną przez dwójkę amerykańskich psychologów. Paul Costa oraz Robert McCrae w swoich badaniach wskazali na pięć czynników kształtujących osobowość każdego człowieka. Mowa o ekstrawersji, neurotyczności, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności. 

Na każdy czynnik składa się sześć charakteryzujących go składników. Przykładowo w modelu Wielkiej Piątki neurotyczność jest charakteryzowana przez: impulsywność, nadwrażliwość, agresywną wrogość, lęk, depresję i nieśmiałość. Dla ekstrawersji będą to m.in.: towarzyskość, serdeczność, aktywność i poszukiwanie doznań, a w przypadku sumienności – obowiązkowość, rozwaga, samodyscyplina czy kompetencje. 

W Modelu Wielkiej Piątki wymienione czynniki uznaje się za niezmienne, uniwersalne (niezależne od krasy, płci, kultury) oraz uwarunkowane biologicznie (dziedziczne).  Ponadto wszystkie realnie istnieją i wpływają na adaptację człowieka w środowisku, w jakim funkcjonuje. Mówiąc najogólniej – oddziałują na każdą dziedzinę życia. Jak wskazuje literatura naukowa,  oddziałują także na motywację i jakość wykonywanej pracy oraz sukcesy zawodowe.

Test Wielkiej Piątki i jego znaczenie w biznesie

Bazując na założeniach Wielkiej Piątki opracowano kwestionariusz badania osobowości dostosowany do potrzeb biznesowych. Jest to rzetelne narzędzie psychometryczne pomagające pracodawcom w wyborze najlepszego kandydata na dane stanowisko. 

Test Wielkiej Piątki pozwala ocenić kluczowe cechy charakteru, czyli takie, które mają się przyczynić do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Umożliwia uzyskanie konkretnej informacji zwrotnej na temat kompetencji, predyspozycji i mocnych stron pracownika. To z kolei pomaga efektywnie wykorzystywać jego potencjał oraz kształtować dalszą ścieżkę zawodową. 

Określenie cech osobowości członków zespołu pomaga managerom na stworzenie lepszej strategii zarządzania i komunikacji. W efekcie można liczyć nie tylko na poprawę relacji w zespole, ale przede wszystkim na większe zaangażowanie pracowników. Jak wyraźnie widać, testy Big Five wspierają budowanie dynamicznej i niezawodnej kadry pracowniczej, a co za tym idzie – osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Ocena 5 typów osobowości - testy online

Kwestionariusze osobowości tworzone na podstawie teorii Wielkiej Piątki są dostępne w ponad 40 wersjach językowych i wykorzystywane w przeszło 60 krajach na całym świecie. Korzystają z nich największe korporacje, takie jak m.in.: Coca-Cola, Ikea, H&M, PwC, Honda, Toyota, Netia, Tesco, Sony, Citibank czy Samsung. Niemniej jednak doskonale sprawdzają się również w mniejszych firmach. 

Rzetelne analizy wspierające proces rekrutacji, a także testy poznawcze, typologiczne, zachowań oraz testy bazujące na Wielkiej Piątce ma w ofercie  Przeprowadzenie analizy bazującej na Teście Wielkiej Piątki oferujemy w Master - test typologiczny EASI:

Master - EASI test typologiczny - Wielka Piątka (master-hr.pl)

Wszystko odbywa się za pośrednictwem innowacyjnej platformy diagnostyczno-rozwojowej, stworzonej na potrzeby biznesu i HR. Dlaczego warto stawiać na takie rozwiązanie? 

W nowoczesnych przedsiębiorstwach nie ma miejsca na uprzedzenia, stronniczość czy kierowanie się w procesach rekrutacyjnych intuicją. Warto udoskonalić stosowane metody, stawiając na innowacyjne narzędzia – obiektywne i poparte solidną analityką danych.

Artykuły Wskazówki