Skuteczne metody rekrutacyjne według badań psychologicznych

Data: 22.08.2023

Proces rekrutacji pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Wybór właściwych metod rekrutacyjnych ma ogromne znaczenie dla przyszłych wyników firmy. W tym artykule przedstawimy wyniki badań psychologicznych dotyczących skuteczności różnych metod wykorzystywanych w procesach rekrutacyjnych.

Badania nad skutecznością metod rekrutacyjnych

Psychologia pracy i organizacji dostarcza cennych informacji na temat tego, jakie metody rekrutacyjne są najskuteczniejsze w zakresie identyfikowania najlepszych kandydatów. W świetle badań naukowych, najbardziej skuteczne metody rekrutacji to:

Testy zdolności poznawczych: Badania wykazują, że testy zdolności kognitywnych, takie jak testy GMA (general mental abilities), testy analityczne, numeryczne, werbalne są najlepszym predyktorem sukcesu zawodowego. Pomagają one ocenić, jak dobrze kandydat/tka będzie radził/ła sobie z problemami i wyzwaniami związanymi z danym stanowiskiem.

Strukturalne wywiady kompetencyjne: Wywiady oparte na konkretnej strukturze i zestawie pytań dotyczących kompetencji kandydata/tki mają wysoką wartość predykcyjną w stosunku do przyszłej wydajności w pracy. Warto zastosować technikę STAR (Sytuacja, Zadanie, Działanie, Rezultat), która pozwala na przejrzystą i konkretną ocenę kompetencji.

Testy pracy: Symulowanie sytuacji zawodowych, w których kandydat/tka będzie musiał/ła się wykazać, jest doskonałym sposobem na ocenę jego/jej umiejętności. Testy pracy pozwalają również kandydatom lepiej zrozumieć wymagania stanowiska, co może prowadzić do lepszych decyzji zarówno dla pracodawcy, jak i dla kandydata/tki.

Ocena dorobku zawodowego w tym analiza CV: Przeanalizowanie doświadczenia zawodowego i osiągnięć kandydata/tki może dostarczyć cennych informacji na temat jego/jej zdolności do adaptacji, zarządzania projektem czy pracy zespołowej. Istotne jest także sprawdzenie referencji od poprzednich pracodawców.

Artykuły Wskazówki meodybadan, rekrutacja, testypoznawcze