Czy testy osobowości zawodowej odkrywają cechy uzupełniające pracownika?

Data: 22.08.2023

Testy osobowości zawodowej są niezwykle pomocne nie tylko podczas procesu rekrutacji nowego pracownika, ale także pomagają wspierać rozwój oraz możliwości osób już zatrudnionych. Jakie cechy właściwie możemy poznać? Sprawdźmy!

Test jako wyznacznik cech

Coraz częściej rekruterzy i pracodawcy korzystają z testów, by poznać pracownika i odkryć jego cechy uzupełniające, które podczas standardowej rozmowy mogą być ciężkie do wychwycenia.

MPA to rzetelne narzędzie, które identyfikuje cechy zachowania niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. Opierając się na wynikach możemy pozyskać szereg informacji na temat danej osoby.

Czego właściwie możemy się dowiedzieć?

Na podstawie analizy wyników testu MPA - cech uzupełniających, możemy poznać aż 28 obszarów dotyczących sposobu pracy naszego talentu. Od sposobu, w jaki się komunikuje przez potrzeby samodoskonalenia, autonomii, inicjatywy aż po zdolność zarządzania stresem. Taka wiedza jest bardzo ważna w procesie wspieranie rozwoju, a suma tych informacji daje nam możliwość przeprowadzenia sukcesywnej rekrutacji.

Jak wygląda test?

Jest wiele możliwości poznania osobowości zawodowej pracownika. Można proces rekrutacji przeprowadzać w tradycyjny sposób, ale warto wykorzystać narzędzia psychometryczne.

Korzystanie z testu MPA, pozwala zaoszczędzić czas, doskonale dopasować osobę do wymagań stanowiska i zmniejszyć rotację pracowników w organizacji.

Test pozwala uzyskać miarodajne wyniki na temat cech uzupełniających osobowość zawodową danego pracownika, co gwarantują certyfikaty uzyskane przez twórców testu m.in. przez The British Psychological Society.

Artykuły Wskazówki testosobowoscizawodowej, cechyuzupelniajace, rolezespolowe MasterPersonAnalysis, MPA,