Testy kognitywne, poznawcze: umiejętności analizowania faktów, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na bazie danych.

Jakie kompetencje pracownika ustalisz dzięki testom kognitywnym?

Data: 5.12.2023

Szukasz sposobu na zwiększenie jakości procesów rekrutacyjnych i lepszą selekcję kandydatów? Musisz oceniać nie tylko ich wiedzę i umiejętności, ale również zdolności poznawcze. Zobacz, co pozwolą Ci ustalić testy kognitywne i na czym się opierają.

Czym są zdolności poznawcze?

Poznawanie to złożony proces. Obejmuje odbieranie informacji, przetwarzanie ich, gromadzenie oraz – co szczególnie ważne – podejmowanie decyzji na ich podstawie. Zdolności kognitywne, określane również jako zdolności poznawcze, są zaangażowane we wszystko, co robimy: zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy.

Szczególne znaczenie zyskują w tej drugiej przestrzeni. Odpowiednio rozwinięte funkcje kognitywne przekładają się na efektywność i jakość pracy. Są również niezbędne na współczesnym wymagającym rynku i w przypadku wielu stanowisk, zwłaszcza o profilu managerskim, ale również technicznym czy kreatywnym. W związku z tym zdolności kognitywne coraz częściej podlegają ocenie w trakcie procesów rekrutacji.

Na czym polegają testy kognitywne?

Ocena zdolności kognitywnych może być w pełni zobiektywizowana, co umożliwia przyjrzenie się każdemu kandydatowi bez jakichkolwiek uprzedzeń i w jak najbardziej kompleksowy sposób. Testy kognitywne, takie jak przeprowadzane przez Master HR testy ACE, zajmują jednocześnie niewiele czasu i są wygodne zarówno z perspektywy kandydatów, jak i osób zaangażowanych w rekrutację.

Formuła Komputerowego Testu Adaptacyjnego opiera się na dostosowywaniu pytań do potencjału osoby poddawanej badaniu, co przekłada się również na skrócenie czasu niezbędnego na uzyskanie miarodajnego wyniku. Pozwala to dokładnie przeanalizować numeryczną, przestrzenną i werbalną domenę poznawczą, co umożliwia kompleksową ocenę inteligencji podstawowej kandydata. Z testu kognitywnego może skorzystać każdy, w tym dyslektycy dzięki wersji niewerbalnej badania.

Dlaczego warto badać zdolności kognitywne?

Testy kognitywne pozwalają na określenie realnych zdolności w kilku kluczowych obszarach dotyczących między innymi umiejętności analizowania faktów, interpretowania wzorców, analitycznego przyglądania się złożonym sytuacjom, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na bazie pozyskanych danych.

Test ACE charakteryzuje tak zwaną inteligencję płynną, która jest wrodzona i określana przede wszystkim przez czynniki biologiczne. Rozwinięte funkcje kognitywne pozwalają również na zachowanie elastyczności i możliwość szybkiego przyswajania informacji, co jest poszukiwane zwłaszcza w najbardziej innowacyjnych branżach.

Posiadanie obiektywnych i miarodajnych wyników badania, połączone z analizą innych kluczowych obszarów, w tym umiejętności i kompetencji miękkich, pozwala na uzupełnienie charakterystyki kandydata i wybranie osoby, która najlepiej pasuje do profilu konkretnego stanowiska.

Testowanie funkcji poznawczych nie tylko w rekrutacji

Rekrutacja to podstawowy obszar, w którym są wykorzystywane testy kognitywne. Ich zastosowanie jest jednak zdecydowanie szersze. Sprawdzają się przede wszystkim w realizacji projektów ciągłego rozwoju pracowników i wewnętrznych zespołów. Dzięki testom kognitywnym możliwe staje się odkrycie potencjału talentów i wykorzystywanie go w jak największym stopniu.

Można sięgnąć po nie np. w trakcie onboardingu czy w późniejszym czasie, aby zapewnić członkom organizacji idealne warunki do rozwoju i środowisko, które sprzyja wykorzystaniu ich kluczowych kompetencji. Z perspektywy organizacji oznacza to natomiast większą retencję pracowników i niższe koszty związane z rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

testkognitywny