Uprzedzenia (Bias) w procesie rekrutacyjnym: Jak je zrozumieć i przeciwdziałać?

Data: 22.08.2023

Uprzedzenia, znane też jako błędy poznawcze lub biasy, są częścią ludzkiej natury. Są one nieodłącznym elementem naszego procesu decyzyjnego, wpływając na to, jak odbieramy, interpretujemy i reagujemy na informacje. Proces rekrutacyjny nie jest wyjątkiem - biasy mogą wpływać na wybór kandydatów na różnych etapach rekrutacji. W tym artykule zbadamy różne typy uprzedzeń, które mogą wystąpić w procesie rekrutacyjnym, oraz sposoby na ich rozpoznanie i przeciwdziałanie.

Typy Uprzedzeń w procesie rekrutacyjnym

1. Uprzedzenie pierwszeństwa (First-impression Bias)

Rekruterzy często tworzą sobie opinię o kandydacie na podstawie pierwszego wrażenia. Choć to naturalne, może prowadzić do niepoprawnej oceny kandydata, ponieważ niekoniecznie odzwierciedla ona jego faktyczne umiejętności i doświadczenie.

2. Efekt Hala (Halo Effect)

Jest to tendencja do oceniania kandydata na podstawie jednej pozytywnej cechy, która przysłania inne aspekty jego profilu. Na przykład, jeśli kandydat posiada imponujący tytuł naukowy, rekruter może nie zwracać uwagi na inne, potencjalnie słabe punkty jego kwalifikacji.

3. Efekt pobłażliwości (Leniency Bias)

Występuje, gdy rekruter jest zbyt łagodny lub surowy w swojej ocenie wszystkich kandydatów. Może to prowadzić do braku obiektywności i niesprawiedliwego traktowania kandydatów.

4. Uprzedzenie zgodności (Similarity Bias)

Rekruterzy mogą nieświadomie preferować kandydatów, którzy są podobni do nich pod względem wyglądu, wieku, płci, pochodzenia, zainteresowań czy doświadczenia zawodowego. Ten bias prowadzi do braku różnorodności w zespole.

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie uprzedzeniom

Uprzedzenia są nieuniknione, ale istnieją sposoby na ich rozpoznanie i minimalizację.

1. Świadomość

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że uprzedzenia istnieją i że mogą wpływać na nasze decyzje. Przez refleksję nad naszym procesem decyzyjnym, możemy zidentyfikować i rozpoznać nasze własne uprzedzenia.

2. Standardyzacja procesu rekrutacji

Za pomocą standardyzowanych procedur, takich jak jednolite pytania w wywiadach i ocena umiejętności według ustalonych kryteriów, możemy ograniczyć wpływ uprzedzeń na nasze decyzje. Powołanie jednolitego panelu rekrutacyjnego do danej rekrutacji.

3. Szkolenia z zakresu różnorodności i włączania (DE&I)

Szkolenia z zakresu różnorodności i włączania mogą pomóc zrozumieć uprzedzenia i nauczyć technik ich minimalizowania.

4. Wykorzystanie technologii

Technologia może pomóc w objektywizacji procesu rekrutacji. Programy do analizy CV mogą skupić się na umiejętnościach i doświadczeniu, pomijając potencjalnie dyskryminujące informacje, takie jak imię, wiek czy płeć. Platformy z testami psychometrycznymi, które są trafne i rzetelne pozwalają wyłonić talenty, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria danej roli / stanowiska.

Trafne i rzetelne testy z polskimi normami oferuje Master:

Master Management - Platforma diagnostyczno-rozwojowa | Master Value People (master-hr.pl)

Zakończenie

Wszyscy jesteśmy podatni na uprzedzenia, ale przez zrozumienie i świadome działanie możemy je minimalizować. Przyjęcie proaktywnej postawy wobec biasów w procesie rekrutacyjnym to krok ku bardziej sprawiedliwym, różnorodnym i produktywnym miejscu pracy.

Artykuły Publikacje,