Talent Management - światowe trendy na Linkedin

Data: 24.01.2020

Trzy światowe trendy zmieniające rynek pracy a tym samym rekrutację i zadania HR w tym zakresie to:

  • Kompetencje miękkie 91%
  • Elastyczność pracy 72%
  • Przejrzystość płac 53%

„Kompetencje twarde uchylają kandydatowi drzwi do nowej pracy ale to kompetencje miękkie pozwalają mu te drzwi ostatecznie otworzyć” - Lydia Liu, Head of HR, Home Credit Consumer Finance Co. Ltd. - Global Talent Trends

Niedawno, Master International badał, za pomocą webinaru, różnicę pomiędzy twardymi i miękkimi kompetencjami w procesie rekrutacji: „ Czy technologia zastąpi czynnik ludzki w równaniach HR?” Jeżeli chcesz zapoznać się z artykułem, kliknij TUTAJ.

Podczas naszego webinaru zastanawialiśmy się w którą stronę prowadzi nas technologia w zakresie procesu rekrutacyjnego. Rozwój technologii AI pozwala firmom w szybszy i prostszy sposób dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Aby wykorzystać nowe możliwości, należy poszukiwać narzędzi, które wykażą odpowiednią kombinację kompetencji miękkich (people-driven) i kompetencji twardych (technology-driven) wśród kandydatów.

Kompetencje tzw. people-driven (nastawienie na ludzi) to te, które pokazują potencjał i osobowość kandydata. Te kompetencje opisują kandydata nastawienie, intuicję, pokazują jak pracuje w grupie, jak rozwiązuje problemy, konflikty, jak poszukuje nowych rozwiązań itp.

Kompetencje tzw. technology-driven ( nastawienie na technologię) opisują wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji konkretnych zdań i mogą to być informacje dotyczące wykształcenia, odbytych kursów oraz szkoleń.
Wykorzystanie odpowiednich narzędzi AI w procesie rekrutacyjnym pozwala nam szybko i skutecznie wygenerować bazę danych kandydatów których poszukujemy.

„Poprzez analizę sposobu w jaki kandydaci odpowiadają na pytania lub biorą udział w grze rekrutacyjnej możemy obiektywnie ocenić ich kompetencje miękkie. Z kolei, ta wiedza jest bardzo pomocna podczas wywiadu rekrutacyjnego podczas którego w lepszym stopniu możemy się skupić na mocnych i słabych stronach kandydatów."

Artykuły