Quiet Hiring - nowy trend na rynku pracy.

Data: 22.08.2023

Quiet Hiring to jedno z najnowszych zjawisk na rynku pracy, które polega na pozyskiwaniu kandydatów w sposób bardziej dyskretny. Firmy korzystają z tego podejścia, aby pozyskać talenty, które nie szukają aktywnie pracy, ale są otwarci na nowe wyzwania. Zjawisko Quiet Hiring można zaobserwować na 3 obszarach.

Przenoszenie talentów na stanowiska o wysokim priorytecie

Jednym z najczęstszych sposobów Quiet Hiring jest przenoszenie już zatrudnionych pracowników na stanowiska o wysokim priorytecie. Firmy zwykle mają kilka kluczowych stanowisk, które wymagają bardzo specjalistycznych umiejętności. Często okazuje się, że już zatrudnieni pracownicy, którzy posiadają te umiejętności, mogą przejść na te stanowiska bez potrzeby szukania nowych kandydatów. Takie rozwiązanie jest korzystne dla firmy, ponieważ pozwala na pozyskanie najlepszych pracowników, którzy już znają firmę i kulturę organizacyjną, a także nie trzeba przeprowadzać długiego i kosztownego procesu rekrutacyjnego. Wato jednak przeprowadzić wewnętrzny proces aby zbadać zdolności poznawcze kandydatów, które pozwalają przewidzieć wyniki i przyszłe sukcesy w danej roli.

Zatrudnianie zewnętrznych pracowników tymczasowych

Drugim sposobem Quiet Hiring jest zatrudnianie zewnętrznych pracowników tymczasowych. Firmy często korzystają z agencji pracy tymczasowej lub konsultantów, aby pozyskać pracowników na krótkoterminowe projekty. Taki sposób rekrutacji pozwala na pozyskanie pracowników o specyficznych umiejętnościach, którzy nie będą zatrudnieni na stałe, ale będą pracować na projektach, które są kluczowe dla organizacji.

Podnoszenie kwalifikacji talentów za pomocą umiejętności krytycznych

Trzecim sposobem Quiet Hiring jest podnoszenie kwalifikacji talentów za pomocą umiejętności krytycznych. Firmy zwykle inwestują w rozwój swoich pracowników, aby ci byli bardziej wydajni i skuteczni w swojej pracy. Jednym z najważniejszych elementów takiego rozwoju są tzw. umiejętności krytyczne, takie jak umiejętność analitycznego myślenia, zdolności kognitywne, kreatywność czy umiejętność komunikowania się. Firmy często szukają osób, które posiadają te umiejętności, ale niekoniecznie muszą mieć doświadczenie w danej branży. W takim przypadku, kandydatów można pozyskać przez różne formy szkoleń, warsztatów czy innych działań rozwojowych.

Artykuły Publikacje,