Przywództwo osobiste wzmacnia motywację pracowników.

Data: 2.03.2021

Empatyczny styl przywództwa staje się coraz bardziej popularny. Sprzyja temu szeroki zakres poruszanych tematów takich jak: pokolenie y, zarządzanie zespołem wielopokoleniowym, indywidualne róznice i style motywacyjne.

Organizacje przechodzą od stylu zarządzania "hierarchicznego" i "autorytarnego" w kierunku przywództwa osobistego i coachingu. Stało się jasne, że każdy z nas jest inny i motywują nas inne czynniki. Stąd, menadzerowie muszą lepiej zrozumieć w jakim stopniu różnice wpływją na efektywność zespołu.

Ten blog zwraca uwagę na zarządzanie różnorodnością z perspektywy przywództwa. Wskazuje dlaczego warto brać pod uwagę różnorodność w zarządzaniu zespołem oraz jak przejawiać taki model przywództwa w praktyce.

Dlaczego należy uwzględniać różnorodność w zarządzaniu?

Badania wskazują iż na motywację pracowników wpływają takie czynniki jak:

 1. cechy osobowości, zainteresowania, nstawienie do pracy i samego siebie, oczekiwania,
 2. charakter samej pracy czyli znaczenie tego co się robi, poczucie wpływu oraz róznorodność wykonywanych zadań.
 3. Środowisko pracy czyli kultura pracy, wynagrodzenie, współpracownicy, warunki i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 4. Etap w życiu czyli jak istotna jest praca w kontekście innych życiowych działań, co oznacza, że motywacja do pracy jest rózna na różnym etapie życia.

Ważne jest aby zrozumieć, iż postrzeganie danej pracy jest bardzo subiektywne. Ktoś uważa, że praca jest ciekawa, środowisko przyjazne a wynagrodzenie satysfakcjonujące. Tymczasem ktoś inny te same aspekty postrzega zgoła inaczej.

Jak widać, jest wiele czynników wpywających na nastawienie i motywację, które dodatkowo różnią sie od siebie.

Te czynniki powodują iż jesteśmy zainteresowani daną pracą bądź nie. Dlatego tak ważnym jest aby, zwłaszcza menadżerowie, rozumieli co motwuje ich pracowników. Dzieki temu będa w stanie wzmacniać motywację, tam gdzie to mozliwe lub przynajmniej nie powodować jej spadku.

Na czym polega przywództwo osobiste?

Styl przywództwa, w centrum którego jest jednostka, opiera się na dwóch elementach:

 1. Zidentyfikowaniu i rozwoju osobistego stylu przywództwa
 2. Poznanie oczekiwań swoich pracowników

Zidentyfikowanie i rozwój osobistego stylu przywództwa

Większość szkoleń skierowanych do menadżerów zawiera metodologię lub jakąś formę testu/badania zwiekszającego samo-świadomość i pobudzającego do autorefleksji na temat własnego stylu przywództwa.

Ważne jest aby menadzerowie rozumieli swoje mocne strony i potrafili je wykorzystać do zarządzania zespołem. Równie istotne jest, aby poznali swoje słabsze obszary, wyzwania jakim muszą sprostać w kontekście swojego stylu zarzadzania ludżmi. Rozpoznanie własnych obszarów do poprawy nie jest proste, często nie dostrzegamy jaki wpływ mają nasze zachowania na nasze otoczenie.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie własnego stylu przywództwa. Pomocne w tym może byc narzędzie Master International - EASI, które opisuje cztery różne style przywodztwa wraz z ich charakterystycznymi zachowaniami.

Po pierwsze zastanów się w jaki sposób realizujesz swoje zadania, czy robisz to koncentrując się na ludziach czy na zadaniach. Są menadżerowie, którzy uważają, że po pierwsze należy zaangażowac ludzi a potem praca nad zadaniami toczy się juz w dobrym kierunku. Inni menadzerowie uważają, że najpierw należy zdefiniować zadania, co i jak powinno być zrobione a dopiero potem należy angażować ludzi. Żaden z powyższych styli zarządzaniania nie jest dobry lub zły, niemniej istotnym jest aby każdy zdefiniował styl, który go charakteryzuje.

W podobny sposób należy przyjżec się innym cechom: czy lubimy mieć kontrolę, wywierać wpływ na innych i sterować działaniami. A może raczej wolimy pracę zespołową, lubimy uczestnictwo i pracę w grupie? Podobnie jak poprzednionio, ma tu dobrej i złej odpowiedzi, jest tylko róznica w naszym podejściu do zarządzania ludźmi.

Po zdiagnozowaniu tych dwóch elementów zarządzania zespołem, można zdefiniować nasz osobisty styl zarządzania. Do wyboru mamy cztery style, które są opisane poprzez dalsze kombinacje zachowań. Każdy ze stylów opisuje nasze mocne strony, które nie zawsze świadomie wykorzystujemy w naszej pracy menadżerskiej. Większość menadżerów wykorzystuje ograniczoną kombinację zachowań - zwykle są to dwa z czterech stylów.

Po zdefiniowaniu naszego indywidualnego stylu zarządzania, należy okreslić wyzwania jakie dany styl ze sobą niesie w kontekście zarządzania ludźmi. Przykładowo, styl kontrolujący może oznaczać, że nasi pracownicy nie zawsze radzą sobie z naszym bezposrednim stylem komunikacji i racjonalnym podejściem do zadań. Dlatego więcej uwagi powinniśmy poświęcić na zbudowanie przyjaznej atmosfery w zespole.

Poznanie oczekiwań swoich pracowników

Po przeanalizowaniu swojego stylu zarzadzania należy przyglądnąć się swoim pracownikom. Im lepiej ich poznamy tym łatwiej jest nam zrozumieć ich indywidualne potrzeby. Jednakże, należy pamiętać, że to co widzimy to tylko wierzchołek góry lodowej. Każdy z nas jest wystawiony na wiele czynników, które mają bezpośredni wpływ na nasze zachowanie. Warto poznać naszych pracowników bliżej, porozmawiać z nimi.
Bądź ciekawy, zainteresuj sie tym co od nich słyszysz, co jest dla nich ważne w pracy i poza nią. Dzięki temu zrozumiesz ich osobiste motywacje a tym samym będziesz mógł lepiej pokierować ich rozwojem. Poznanie stylów pracy innych jest bardzo pomocne w pracy menadżera.

Zidentyfikowanie osobistych motywacji nie jest łatwe. Czyjeś osiągniecia zawodowe w danym momencie niekoniecznie oznaczają motywację. Najlepszym sposobem na sprawdzenie co daną osobę motywuje jest wykorzystanie narzędzi do tego przeznaczonych, np testu EASI firmy Master International.

Osobiste przywództwo - dobre praktyki

 • Poznaj swoich ludzi: bądź nimi zainteresowany, poznaj ich cele, marzenia, sytuację życiową, dowiedz się co ich inspiruje do pracy.
 • Obserwuj w jaki sposób Twoi ludzie ze sobą współpracują: sprawdź jak najlepiej się z nimi komunikować i jak kontrolować ich pracę.
 • Dowiedz się czy Twoi pracownicy wolą pracowac samodzielnie czy raczej potrzebują Twojego zaangażowania. Daj przestrzeń, tam gdzie to możliwe i bądź dostępny.
 • Zapytaj swoich pracowników czego oczekują od menadżera, w jaki sposób powinien, ich zdaniem, zarządzać zespołem. Uzyskasz różne odpowiedzi, co czyni pracę menadżera trudną. Niemniej, dzięki temu będziesz wiedział w jaki sposób sprostać oczekiwaniom swoich pracowników.
 • Dostrzegaj mocne stron - każdy z nas ma mocne strony i obszary do poprawy.
 • Pracuj nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Dostosowanie swojego stylu komunikacji do sytuacji i stylu innych sprzyja lepszej współpracy. Nie każdy potrafi się automatycznie dostosować do innych, niemniej każdy może się tego nauczyć.
 • Pamiętaj o informacji zwrotnej. Każdy jej potrzebuje. Dobrze wyrażona pochwała i uznanie motywują i inspirują Twoich pracowników. Konstruktywna informacja zwotna pozwla pracownikom się rozwijać. Zwłaszcza młodzi pracownicy bardzo doceniają informację zwrotną , gdyż tylko tak mogą rozwijać swoje kompetencje. Nie jest łatwo udzielić konstruktywnego feedbacku ale jest to najlepszy sposób na rozwój członków Twojego zespołu.
Artykuły