Dlaczego warto badać zdolności poznawcze i na czym polegają testy kognitywne?

Data: 22.08.2023

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą być pewni, że są w stanie sprostać wymaganiom swojej roli oraz że są dobrze dopasowani do nowego wyzwania zawodowego. Dlatego też, coraz częściej sięgamy po narzędzia, które pomogą nam lepiej zrozumieć nasze umiejętności, predyspozycje i kompetencje. Przedstawimy wartość badania zdolności poznawczych oraz omówimy, na czym polegają testy kognitywne.

Co to są zdolności poznawcze?

Zdolności poznawcze to umiejętności związane z procesami myślenia, przetwarzania informacji, uczenia się, rozumowania, pamięci i koncentracji. W zależności od określonej roli czy zawodu, różne zdolności poznawcze mogą być bardziej lub mniej kluczowe.

Dlaczego warto badać zdolności poznawcze?

Badanie zdolności poznawczych ma wiele korzyści, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników:

Dla pracodawców:

- Pozwala na dokładniejsze dopasowanie kandydatów/tek do stanowisk pracy

- Ułatwia identyfikowanie pracowników z potencjałem na rozwój i awans

- Pomaga w planowaniu szkoleń i rozwoju pracowników

Dla pracowników:

- Pomaga lepiej poznać własne mocne i słabe strony

- Ułatwia wybór kierunku kariery zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami

- Daje możliwość pracy nad rozwojem własnych kompetencji

Czym są testy kognitywne?

Testy kognitywne to narzędzia psychometryczne o wysokiej trafności i rzetelności służące do oceny zdolności poznawczych. Mogą one przyjmować różne formy, takie jak testy werbalne, testy numeryczne, testy abstrakcyjnego myślenia czy testy pamięci. Często są one częścią procesu rekrutacji, ale mogą też być stosowane w ramach programów rozwoju zawodowego.

Jakie są rodzaje testów kognitywnych?

Testy kognitywne można podzielić na kilka kategorii, w zależności od badanych umiejętności.

Testy werbalne: wyciąganie logicznych wniosków ze złożonej pisemnej dokumentacji związanej z pracą czy projektem, takich jak artykuły czy raporty czy zapoznawanie się z dużą ilością danych w formie pisemnej i identyfikacji krytycznych zadań i wyzwań biznesowych.

Testy numeryczne: identyfikacja krytycznych wyzwań biznesowych oraz wyciąganie logicznych wniosków z danych numerycznych (np. danych dotyczących wyników, danych finansowych czy raportów analitycznych).

Testy przestrzenne: analiza nowych informacji, dopasowywanie ich do konkretnej organizacji i rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Identyfikacja trendów pojawiających się w danych organizacji (np. prezentacjach, na wykresach i dashboardach).

Artykuły testykognitywne, Publikacje, krytycznemyslenie, ACE, testypoznawcze umiejetnosciwerbalne, master zdolnoscinumeryczne, zdolnosciprzetrzenne,