Czym jest rekrutacja oparta na kompetencjach?

Data: 22.08.2023

Rekrutacja oparta na kompetencjach, znana również jako rekrutacja kompetencyjna, to metoda selekcji kandydatów, która skupia się na ocenie konkretnej grupy umiejętności, nazywanych kompetencjami. Kompetencje mogą obejmować umiejętności miękkie (takie jak zdolności komunikacyjne, zarządzanie czasem, energia w działaniu, umiejętność pracy zespołowej) i umiejętności twarde (specyficzne, wymierne umiejętności, takie jak umiejętność korzystania z konkretnego języka programowania lub zdolności poznawcze).

Celem rekrutacji opartej na kompetencjach jest znalezienie talentów, którzy nie tylko spełniają minimalne wymagania stanowiska, ale którzy również wykazują potencjał do rozwoju i efektywnego wykonania zadania na danym stanowisku. Kandydaci, którzy wykazują odpowiednie kompetencje, będą bardziej skuteczni i skutecznie przyczynią się do osiągnięcia celów organizacji. Możemy także dzięki np. testom kongitywnym przewidzieć wydajność i potencjalny sukces na danym stanowisku.

Proces rekrutacji opartej na kompetencjach zwykle obejmuje dokładne zrozumienie wymaganych kompetencji na danym stanowisku, a następnie wykorzystanie różnych technik, takich jak wywiady kompetencyjne, testy osobowości zawodowej, poznawcze, zadania praktyczne i inne trafne i rzetelne narzędzia do oceny tych kompetencji u potencjalnych kandydatów. W rekrutacji opartej na kompetencjach istotne są nie tylko dotychczasowe osiągnięcia kandydata, ale także to, jak kandydat rozwiązywał problemy, podejmował decyzje i przystosowywał się do nowych sytuacji.

Artykuły rekrutacja, Publikacje, kompetencje