Czym jest inteligencja emocjonalna?

Data: 22.08.2023

Inteligencja emocjonalna (IE) to zdolność rozpoznawania, zrozumienia, zarządzania i wykorzystywania własnych emocji oraz emocji innych osób w sposób konstruktywny i efektywny. Koncepcja inteligencji emocjonalnej została szeroko rozpowszechniona przez Daniela Golemana w latach 90. XX wieku, choć badania na ten temat sięgają jeszcze wcześniej.

Inteligencja emocjonalna obejmuje kilka kluczowych komponentów:

Świadomość emocjonalna: zdolność rozpoznawania i zrozumienia własnych emocji oraz ich wpływu na myśli, decyzje i zachowania.

Regulacja emocji: umiejętność zarządzania własnymi emocjami, redukowania stresu, utrzymania elastyczności emocjonalnej i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny.

Empatia: zdolność rozpoznawania, zrozumienia i współodczuwania emocji innych osób, a także reagowania na nie w sposób właściwy.

Umiejętności interpersonalne: zdolność nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji z innymi, komunikowania się skutecznie, radzenia sobie z konfliktami i współpracy z innymi.

Motywacja: umiejętność wykorzystywania emocji do osiągnięcia celów, wytrwałości, optymizmu i motywacji własnej oraz innych.

Warto zauważyć, że inteligencja emocjonalna nie zastępuje tradycyjnej inteligencji (mierzonej na przykład przez iloraz inteligencji, IQ), lecz uzupełnia ją. Badania wykazują, że osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mają większe szanse na sukces w życiu zawodowym i osobistym, ponieważ potrafią lepiej radzić sobie z wyzwaniami, nawiązywać relacje z innymi i wpływać na swoje otoczenie w sposób pozytywny.

Artykuły DanielGoleman Publikacje, inteligencja, emocje, inteligencjaemocjonalna, Goleman, emocjonalna,