WielkaPiątka - testy rekrutacyjny - Pięcioczynnikowym Model Osobowości

Wielka Piątka – teoria i test, który przeniesie Twój proces rekrutacyjny na wyższy poziom!

Data: 15.12.2023

Test oparty na teorii Wielkiej Piątki to jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi psychometrycznych. Może stanowić wsparcie w procesie rekrutacji, zarządzania talentami w firmie czy planowania sukcesji. Dostarcza cennych informacji o potencjale, stylu pracy i umiejętnościach interpersonalnych talentu. Co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Koncepcja Wielkiej Piątki - czym jest model Big Five?

Pięcioczynnikowy Model Osobowości – zwany potocznie Wielką Piątką – to teoria opracowana przez dwójkę amerykańskich psychologów. W 1985 r. Paul Costa oraz Robert McCrae opublikowali wyniki swoich badań, nazwane Five Factors Model (FFM). Sam termin „Wielka Piątka” (ang. Big Five) został stworzony już wcześniej, a mianowicie w 1976 r. przez Lewisa Goldberga.

Costa oraz McCrae wyszczególnili pięć czynników tworzących ludzką osobowość. Należą do nich: ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność i neurotyczność. Każdy czynnik jest scharakteryzowany przez sześć składników. Przykładowo pożądaną przez pracodawców sumienność określają takie cechy jak samodyscyplina, rozwaga, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, kompetencja oraz skłonność do porządku.

Wielka Piątka - test osobowości - zachowania i motywacje

Czynniki wymienione w modelu Wielkiej Piątki uznaje się za uniwersalne (niezależne od rasy, płci i kultury), niezmienne i uwarunkowane biologicznie (podlegające dziedziczeniu). Przyjęto, że wszystkie realnie istnieją, czyli oddziałują na różne aspekty życia – nawet te z pozoru niezwiązane z osobowością. Zakres badań inspirowanych teorią Big Five jest bardzo szeroki i nie ogranicza się jedynie do lepszego zrozumienia różnic indywidualnych.

Według badań naukowych cechy osobowości wpływają m.in. na:

  • wybory zawodowe,
  • posiadane kompetencje,
  • motywację do działania,
  • osiągane sukcesy,
  • umiejętności przywódcze,
  • kreatywność.

Wielka Piątka Osobowości – nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Czy zdawałeś_łaś sobie sprawę z faktu, że każdego roku blisko 95% wszystkich organizacji zatrudnia niewłaściwe osoby? To z kolei generuje spore straty, nie tylko finansowe. Właściwe decyzje w zakresie HR – w tym zatrudnianie dobrych pracowników – pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe, a w efekcie prowadzi do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

Coraz więcej firm stawia na nowoczesne metody rekrutacji oraz oceny zatrudnionych już pracowników. Pora pożegnać stronniczość i decyzje wydane na podstawie subiektywnych odczuć. Doskonałe wsparcie dla biznesu stanowią narzędzia obiektywne i poparte solidną analityką danych i sprawdzonymi, udowodnionymi naukowo teoriami psychologicznymi.

Kompleksowego wsparcia w tym zakresie udzielamy jako eksperci z ponad 35-letnim doświadczeniem. Możemy pochwalić się akredytacją The British Psychological Society, International Test Commission oraz EFPA. Testy kognitywne, testy zachowań, testy bazujące na Wielkiej Piątce i wiele innych można znaleźć na: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

Wdrożenie proponowanych rozwiązań podniesie jakość Twoich procesów rekrutacyjnych oraz znacząco usprawni ich przebieg. Zaoszczędzisz w ten sposób czas, który możesz zainwestować w działania strategiczne takie jak onboarding pracowników, szkolenia czy rozwijanie talentów.

Wyniki Testu Wielkiej Piątki – jak je wykorzystać?

Wyniki testu Wielkiej Piątki pozwalają na obszerne i szczegółowe podsumowanie mocnych stron danego profilu osobowości. Pozwalają na wprowadzenie zmian mających na celu efektywną komunikację czy też lepsze planowanie działań.

Zwiększają samoświadomość, a co za tym idzie – wspierają proces samodoskonalenia się. Określenie cech osobowości pozwala również określić ich wpływ na podejmowanie decyzji, koncentrowanie się na zadaniach i ludziach, radzenie sobie ze stresem, identyfikowanie ryzyka czy zarządzanie pracą.