Jakie narzędzia wykorzystuje się do zarządzania talentami w przedsiębiorstwie?

Data: 18.01.2024

Wiedza, umiejętności oraz możliwości pracowników niejednokrotnie decydują o sukcesach firmy. Z tego powodu zarządzanie posiadanymi talentami oraz rekrutowanie nowych mają strategiczne znaczenie. Poznaj innowacyjne metody i narzędzia pozwalające na efektywne zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie.

Czym jest zarządzanie talentami?

Czym właściwie jest „zarządzanie talentami” i co należy rozumieć pod tym pojęciem? Termin obejmuje wiele rozległych strategii i procesów wdrażanych w celu przeprowadzenia efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów. Odnosi się również do metod motywacji oraz rozwoju wiedzy i umiejętności wartościowych, zaangażowanych pracowników.

System zarządzania talentami pozwala na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem i ma strategiczne znaczenie dla jego rozwoju. Pomaga zidentyfikować pracowników przejawiających ponadprzeciętne zdolności oraz osiągających wysokie wyniki w pracy. Dalsze kroki polegają na przyciągnięciu ich do firmy oraz budowaniu kultury organizacyjnej, która będzie sprzyjała ich rozwojowi. W interesie firmy leży stała dbałość o to, aby wartościowa kadra pracownicza nie zmieniła miejsca zatrudnienia.

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie - wybrane narzędzia

Skuteczna identyfikacja talentów w firmie stanowi kluczowy element zarządzania talentami. Pierwszym etapem jest określenie cech, które pozwalają scharakteryzować talenty. Na tej podstawie można dokonywać oceny oraz klasyfikacji zatrudnionych pracowników, a o za tym idzie – identyfikować poszukiwane talenty.

Taki system pozwala podejmować decyzje związane m.in. z awansem, skierowaniem na szkolenie, przeniesieniem do innego zespołu, czy w ostateczności zwolnieniem danego pracownika.

Do podstawowych narzędzi umożliwiających identyfikację talentów należą:

  • oceny pracowników dokonywane przez przełożonych, współpracowników i klientów;
  • system oceniania stworzony na potrzeby identyfikacji talentów;
  • testy psychologiczne i psychometryczne pozwalające określić predyspozycje oraz umiejętności pracowników.

Poszukujesz innowacyjnych, a jednocześnie łatwych do wdrożenia rozwiązań dla swojej firmy? Postaw na obiektywne narzędzia, poparte analityką danych oferowane przez nas w https://master-hr.pl/testy-badania/ 

Projektujemy i dostarczamy pakiet narzędzi cyfrowych przydatnych w procesie pozyskiwania talentów oraz zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie naboru oraz – oczywiście – korzystania z ich rozwiązań.

Pozyskiwanie talentów a rekrutacja

Nowoczesne firmy powinny działać na rzecz obniżania rotacji pracowników i zwiększania ich retencji. Właściwa strategia zarządzania talentami niewątpliwie pomaga zatrzymać kluczowych pracowników w firmie. Co istotne, powinna obejmować całą ścieżkę kariery pracownika w danej organizacji, począwszy od rekrutacji, poprzez szkolenia i onboarding, aż po awanse.

Zarządzanie talentami uwzględnia również system związany z wynagradzaniem, dodatkowymi świadczeniami i korzyściami pozapłacowymi. Nie można zapomnieć o tworzeniu odpowiednich warunków do wykonywania pracy. Mnogość zadań sprawiła, że w wielu współczesnych przedsiębiorstwach pojawił się menedżer ds. talentów.

Czy można zarysować wyraźne różnice pomiędzy pozyskiwaniem talentów a rekrutacją? Mogłoby się wydawać, że oba pojęcia mają ze sobą wiele wspólnego. Podstawowe różnice odnoszą się do ciągłości procesu. Poszukiwanie talentów ma charakter stały, natomiast rekrutacja – doraźny.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z bardziej szczegółowymi wymaganiami oraz kryteriami odnośnie doboru kandydatów i włączania ich w proces rekrutacji. Rekrutacja talentów zakłada maksymalne dopasowanie potencjalnego pracownika do struktury i kultury organizacji. Następnie – jak wskazano wcześniej – obejmuje etapy dalszej kariery zatrudnionego pracownika.