Pozyskanie talentów - skuteczna rektutacja

Jak pozyskać talenty do swojej firmy?

Data: 3.01.2024

Efektywny proces rekrutacyjny to jeden z najważniejszych aspektów decydujących o sukcesie biznesowym przedsiębiorstwa. Istotnym zadaniem jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy przyczynią się do rozwoju firmy. Przedstawiamy nowoczesne metody oraz narzędzia umożliwiające zatrudnianie najlepszych kandydatów.

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie - podstawowe aspekty

Zarządzanie talentami to tak naprawdę wiele różnorodnych działań i procesów odnoszących się m.in. do efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów. Pojęcie obejmuje również docenianie i umożliwianie rozwoju osom ponadprzeciętnym czy wykorzystywanie ich umiejętności dla realizacji strategii firmy.

System zarządzania talentami umożliwia efektywniejszy rozwój przedsiębiorstwa. Jednym z podstawowych warunków skuteczności systemu jest stworzenie sprzyjających warunków pracy, pozwalających w pełni wykorzystać ambicje i kreatywność cennych pracowników. Warto zainwestować w nowoczesne urządzenia oraz zadbać o drobne codzienne udogodnienia.

Indywidualne podejście do pracownika pozwala na powierzenie mu zadań, które będą dla niego interesujące i zmotywują do rozwoju. Trzeba podkreślić, że to przede wszystkim w interesie firmy leży dbałość o zespół. Dzięki temu istnieje realna szansa na zmniejszenie rotacji i zminimalizowanie ryzyka odejścia wartościowych osób tam zatrudnionych.

Rekrutacje wieloetapowe jako sposób pozyskiwania talentów

Można wyróżnić dwa rodzaje rekrutacji pracowników – jednoetapowe oraz wieloetapowe. Etapami rekrutacji nazywamy wszystkie procesy mające miejsce między wstępną rozmową telefoniczną a zatrudnieniem pracownika. Rekrutacja jednoetapowa w większości przypadków polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Po zapoznaniu się ze wszystkimi kandydatami komisja rekrutacyjna decyduje o zatrudnieniu konkretnej osoby.

Rekrutacje wieloetapowe to procesy obejmujące kilka poziomów selekcji kandydatów. Do kolejnych etapów przechodzą jedynie osoby, które najlepiej zaprezentowały się w poprzednich. Chodzi tutaj oczywiście nie tylko o autoprezentację, ale również wykazanie się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Nowoczesne przedsiębiorstwa wykorzystują więcej narzędzi weryfikacyjnych – m.in. testy psychologiczne czy testy kognitywne.

Jak wygląda rekrutacja wieloetapowa - metody na miarę naszych czasów

Na początku warto podkreślić, że rekrutacje wieloetapowe nie muszą oznaczać długiego i żmudnego procesu. Wiele firm dla usprawnienia i przyspieszenia procedur organizuje kolejne etapy bezpośrednio po rozmowach kwalifikacyjnych. W tym zakresie nieoceniona okaże się pomoc wyspecjalizowanej organizacji, oferującej kompleksowe wsparcie i doradztwo w obszarze HR. Szereg narzędzi cyfrowych dla HR i biznesu oferujemy w ramach naszej platformy https://master-hr.pl/testy-badania/ 

Platforma Master People umożliwia przeprowadzenie psychometrycznych testów i analiz, które znajdą zastosowanie we wszystkich branżach i przedsiębiorstwach. Zalety stanowią przejrzysta, intuicyjna obsługa oraz dostępność wielu wersji językowych.

Efektywna rekrutacja talentów - jak pozyskać najlepszych kandydatów?

Do najczęstszych dodatkowych etapów rekrutacji można zaliczyć:

  • symulację sytuacji i zadań, z jakimi pracownik spotka się na nowym stanowisku,
  • testy sprawdzające wiedzę teoretyczną i praktyczną,
  • testy psychologiczne (np. Test Wielkiej Piątki, test kognitywny).

Warto przy tym wskazać, że testy psychologiczne to narzędzie ułatwiające efektywną rekrutację, odnajdywanie talentów oraz planowanie awansów i rozwoju zawodowego. Pozwalają znaleźć kandydata, który ma cechy niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku.

rekrutacja,