Test poznawczy (kognitywny)

Co mówią testy kognitywne o pracowniku?

Data: 16.02.2024

Coraz chętniej wykorzystywaną formą oceny kandydatów_tek i pracowników_czek są testy kognitywne. Doceniają je różnego typu organizacje reprezentujące wszystkie branże – od małych firm MŚP po międzynarodowe korporacje. Co właściwie pozwalają ocenić i jak wyglądają? Sprawdźmy!

Rodzaje testów w procesie rekrutacji

W procesie rekrutacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia, w tym testy pozwalające na dokonanie oceny poszczególnych kompetencji czy wiedzy kandydatów_tek. Ich zakres różni się oczywiście w zależności od praktyk przyjętych w konkretnej organizacji czy specyfiki konkretnego stanowiska.

Do najpopularniejszych testów należą:

  • Testy wiedzy i umiejętności: umożliwiają dokonanie oceny wiedzy kandydata, w tym przede wszystkim umiejętności ważnych w przypadku konkretnego stanowiska. Może to dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych, np. związanych z obsługą konkretnych urządzeń czy technologii.
  • Testy kompetencji miękkich: zwykle badanie wiedzy i umiejętności twardych uzupełnia również analiza kompetencji miękkich. Pozwalają na ocenę, w jaki sposób kandydat współpracuje z innymi czy jakie są jego kompetencje komunikacyjne.
  • Testy kognitywne: na innej zasadzie działają testy kognitywne. Umiejętności, które pozwalają ocenić, sprawdzają się w każdym profilu działania. Dzięki nim można poznać faktyczną zdolność konkretnej osoby do przyswajania informacji i logicznego myślenia.

Co sprawdzają testy kognitywne?

Czy jest to rozwiązanie, które pomoże nam realnie ocenić potencjał pracownika? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca. Odpowiednie testy kognitywne, takie jak te przeprowadzane przez nas w Master Management ACE, umożliwiają poznanie trzech domen poznawczych kandydata, czyli domeny numerycznej, przestrzennej oraz werbalnej.

Pozwala to kompleksowo poznać tak zwaną inteligencję płynną, która jest definiowana w głównej mierze przez czynniki biologiczne. Odnosi się więc przede wszystkim do czystego i wrodzonego potencjału intelektualnego, co przekłada się na tempo zachodzenia procesów umysłowych, umiejętność przyswajania informacji, wyciągania wniosków i podejmowania na tej bazie decyzji.

Jak wygląda test?

Aby uzyskać miarodajny wynik, należy stosować wyłącznie certyfikowane testy, które przeprowadzają eksperci. Dzięki zastosowaniu tak zwanych power testów, skupiających się na Komputerowych Testach Adaptacyjnych, udaje się zaoszczędzić czas wszystkich zaangażowanych w proces osób i uzyskać najwyższą wydajność. Pytania są dostosowane do umiejętności kandydata, a sam test jest dostępny w wielu wersjach językowych, w tym również w wersji niewerbalnej dla dyslektyków.

Gdzie sprawdzają się testy poznawcze?

Testy kognitywne dają olbrzymią przewagę w odpowiednim zarządzaniu zasobami ludzkimi. Coraz więcej ekspertów HR ma tego świadomość. Kognitywistyka, czyli interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem procesów poznawczych, wspiera procesy rekrutacji, zarządzania talentami czy rozwoju.

Wzbogacenie ich o testy poznawcze pozwala na kompleksowe sportretowanie kandydata i zredukowanie ryzyka związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby. Sprawdzają się jednak również w późniejszym etapie, już po zatrudnieniu talentu. Analiza umiejętności poznawczych konkretnej osoby pozwala na świadome budowanie zespołów i wspieranie naturalnych predyspozycji pracowników. W przeciwieństwie do wielu innych systemów oceny testy kognitywne gwarantują przy tym zachowanie pełnego obiektywizmu.

zdolnoscikognitywne