Zobacz, co pozwolą Ci ustalić testy kognitywne i na czym się opierają.

Data: 22.08.2023

Czym są zdolności poznawcze? Zdolności poznawcze - zwane także kognitywnymi - są związane ze wszystkim, co robimy. Zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy. Patrząc na nie przez pryzmat zawodowy, trzeba podkreślić, że odpowiednio rozwinięte funkcje kognitywne przekładają się na efektywność i jakość pracy. Stają się niezbędne we współczesnym, wymagającym rynku, a zwłaszcza na stanowiskach o profilu managerskim, technicznym, analitycznym, big data czy kreatywnym.

🔵 Dlaczego warto badać zdolności poznawcze i na czym polegają testy kognitywne?

Testy kognitywne pozwalają na określenie realnych zdolności w kilku kluczowych obszarach, dotyczących między innymi umiejętności analizowania faktów, interpretowania wzorców, analitycznego przyglądania się złożonym sytuacjom, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na bazie pozyskanych danych.

Test ACE od Master charakteryzuje tak zwaną inteligencję płynną, która jest wrodzona i określana przede wszystkim przez czynniki biologiczne. Rozwinięte funkcje kognitywne pozwalają również na zachowanie elastyczności i możliwość szybkiego przyswajania informacji, co jest pożądane zwłaszcza w najbardziej innowacyjnych branżach.

Warto zaznaczyć, że ocena zdolności kognitywnych może być w pełni zobiektywizowana, co umożliwia przyjrzenie się każdemu kandydatowi bez jakichkolwiek uprzedzeń i w jak najbardziej kompleksowy sposób. Testy kognitywne, takie jak przeprowadzane przez Master testy ACE, zajmują jednocześnie niewiele czasu i są wygodne zarówno z perspektywy kandydatów, jak i osób zaangażowanych w rekrutację.

Formuła Komputerowego Testu Adaptacyjnego opiera się na dostosowywaniu pytań do potencjału osoby poddawanej badaniu, co przekłada się również na skrócenie czasu niezbędnego na uzyskanie miarodajnego wyniku. Pozwala to dokładnie przeanalizować numeryczną, przestrzenną i werbalną domenę poznawczą, co umożliwia kompleksową ocenę inteligencji podstawowej kandydata. Z testu kognitywnego może skorzystać każdy, w tym dyslektycy - dzięki wersji niewerbalnej badania.

🟢 Testowanie funkcji poznawczych ważne nie tylko w procesie rekrutacji!

Testowanie funkcji poznawczych nie powinno być tylko elementem rekrutacji. Można sięgnąć po nie np. w trakcie onboardingu czy w późniejszym czasie, aby zapewnić członkom organizacji idealne warunki rozwoju i środowisko, które sprzyja wykorzystaniu ich kluczowych kompetencji. Z perspektywy organizacji oznacza to natomiast większą retencję pracowników i niższe koszty związane z rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Testy kognitywne pomagają odkrywać talenty w firmie i wykorzystywać je w jak największym stopniu.