W jaki sposób testy kognitywne wpływają na efektywność procesu rekrutacyjnego?

Data: 22.08.2023

Testy kognitywne służą do mierzenia zdolności poznawczych danej osoby, takich jak m.in. zdolność zapamiętywania, myślenie abstrakcyjne czy rozumowanie i przetwarzanie informacji. Rekruterom dają możliwość rzetelnego określenia potencjału kandydata i zwiększają szanse na zatrudnienie właściwej osoby. Przedstawiamy zalety testów kognitywnych.

Testy psychologiczne w rekrutacji i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa
Przeciętny proces rekrutacyjny opiera się na trzech podstawowych elementach: analizie CV, rozmowie rekrutacyjnej oraz sprawdzeniu wiedzy merytorycznej. Często taka weryfikacja okazuje się niewystarczająca. Według statystyk ponad 90% firm każdego roku zatrudnia niewłaściwych pracowników.

Chcąc zminimalizować ryzyko oraz duże koszty rekrutacji, wiele nowoczesnych przedsiębiorstw decyduje się na przeprowadzenie testów kognitywnych. Takie rozwiązanie - razem z innymi formami oceny - pozwala na obiektywne określenie potencjału kandydata. Zdolności kognitywne mogą zostać uwzględnione również w późniejszym czasie np. w kształtowaniu ścieżki awansów, rozwijaniu kompetencji czy budowaniu zespołów.

Zauważmy, że przeprowadzenie testu kognitywnego w czasie rekrutacji nie powinno zajmować dużo czasu, ani powodować wyzwań organizacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest pomoc wyspecjalizowanego partnera - przykładowo opcja dostępna zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw to test kognitywny w Master: Test kognitywny - test poznawczy ACE | Master Value People (master-hr.pl)

Oczywiście w Internecie znajdziemy wiele bezpłatnych testów kognitywnych online. Nie są one jednak miarodajne i nie posiadają stosownych certyfikatów. Z tego powodu podejmowanie na ich podstawie tak ważnej decyzji, jak zatrudnienie nowego pracownika jest bardzo ryzykowne.

Czym są funkcje kognitywne?
Umiejętności poznawcze to nic innego jak zbiór wrodzonych predyspozycji danej osoby. Za umiejętności kognitywne uznajemy m.in.: logiczne myślenie, planowanie, analizowanie danych, wyciąganie wniosków, wyszukiwanie wzorców czy skuteczne podejmowanie decyzji. Jak widać, są to predyspozycje pożądane na rynku pracy.

Testy kognitywne opracowane przez ekspertów w dziedzinie psychologii i psychometrii pozwalają z dużą precyzją określić zdolności poznawcze. Taka analiza opiera się na tzw. czynniku G, czyli inteligencji podstawowej. 

Jak zmierzyć maksymalny potencjał poznawczy - test zdolności poznawczych ACE
Test zdolności poznawczych ACE trwa zaledwie kilkadziesiąt minut. Tyle wystarczy, aby precyzyjnie zweryfikować kompetencje kandydata. Dla firmy oznacza to oszczędność czasu oraz środków, a ponadto tworzy pozytywne wrażenie wśród kandydatów dzięki dostarczeniu indywidualnego raportu z wynikami. W Master oferujemy pełne wsparcie - od przeprowadzenia testów po analizę danych dzięki Master People Platform.

Dzięki przeprowadzeniu testu ACE firma zyskuje:
- analizę kandydatów na podstawie ich potencjału,
- ograniczenie uprzedzeń i niezamierzonej stronniczości rekruterów (strategia DEI),
- poprawę jakości zatrudnienia,
- zmniejszenie ryzyka zatrudnienia niewłaściwego pracownika.

Test zdolności poznawczych ACE: Test kognitywny - test poznawczy ACE | Master Value People (master-hr.pl) mierzy trzy domeny poznawcze: numeryczną, przestrzenną oraz werbalną. Sprawdzi się w każdej branży, w każdej organizacji i u każdego kandydata. Wszystko dlatego, że został stworzony w oparciu o technologię Komputerowego Testu Adaptacyjnego (CTA).