Szkol liderki i liderów zgodnie z ich predyspozycjami! Testy kognitywne a psychologia zarządzania - co musisz wiedzieć?

Data: 22.08.2023

Testy psychologiczne w rekrutacji managerów

Dobry manager musi odnaleźć się w każdej sytuacji. Jego umiejętności powinny być bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy kompetencje niezbędne w konkretnej branży, związanej z wykonywaną przez nią, przez niego działalnością, z drugiej - kompetencje miękkie. Czy podczas standardowej rozmowy rekrutacyjnej jesteśmy w stanie uzyskać wiarygodne informacje z powyższych zagadnień? Niestety nie.

Istnieje duże ryzyko, że powierzymy zarządzanie ludźmi osobom bez odpowiednich kompetencji. Tutaj z pomocą przychodzi test kognitywny ACE.

Inteligencja kognitywna w zarządzaniu ludźmi

Umiejętności kognitywne to nic innego jak sposób przyswajania informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania w praktyce. Są to kompetencje niezwykle ważne z perspektywy nowoczesnego konkurencyjnego rynku: obejmują między innymi logiczne myślenie, wyszukiwanie wzorców, analizowanie danych, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie odpowiednich przesłanek.

Funkcje poznawcze są również niezwykle ważne w przypadku stanowisk managerskich. Pozwalają nie tylko efektywniej i lepiej wykonywać swoje obowiązki, ale również wydajniej zarządzać zespołem i rozwijać go zgodnie z ustaloną strategią.

Na czym polegają testy kognitywne?

Procesy rekrutacyjne na stanowiska managerskie są zwykle zdecydowanie dłuższe i bardziej złożone niż w przypadku rekrutacji specjalistów. Dlatego często rezygnuje się z dodatkowych badań, co jest sporym błędem. Rekrutacja wsparta odpowiednimi badaniami to szansa na podjęcie lepszej decyzji i skuteczniejsza selekcja odpowiednich kandydatów.

Użycie w procesie rekrutacji testu kognitywnego ACE pozwala na uzyskanie miarodajnego rezultatu i - co najważniejsze - zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Proces przebiega więc bardzo sprawnie, a rekruterzy zyskują kompleksowy portret kandydata w postaci raportu, co umożliwia podjęcie decyzji bazującej na obiektywnych przesłankach.

Szkol liderki i liderów zgodnie z ich predyspozycjami

Testy kognitywne są przede wszystkim wykorzystywane w procesach rekrutacji, ale warto sięgnąć po nie także w trakcie współpracy, np. w ramach prowadzonych wewnątrz wielu organizacji akademii liderów, których zadaniem jest rozwijanie umiejętności managerskich specjalistów oraz poszukiwanie talentów, które mogłyby awansować wewnątrz struktur firmy.

Dzięki temu planowanie rozwoju pozyskanych wcześniej pracowników będzie bazowało na realnych kompetencjach i wrodzonych predyspozycjach. Z perspektywy organizacji może to również oznaczać duże oszczędności w porównaniu z przeprowadzaniem skomplikowanych i kosztownych procesów rekrutacyjnych.