Cechy osobowości Wielkiej Piątki - model pięcioczynnikowy

Data: 22.08.2023

Cechy osobowości Wielkiej Piątki, znane również jako model pięcioczynnikowy, to szeroko stosowane narzędzie oceny psychologicznej do pomiaru osobowości jednostki. Cechy Wielkiej Piątki to otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyzm. Uważa się, że te pięć cech odzwierciedla najważniejsze aspekty osobowości danej osoby i są wykorzystywane w wielu testach rekrutacyjnych do oceny kandydatów do pracy.

Otwartość odnosi się do chęci jednostki do próbowania nowych rzeczy i poziomu ciekawości intelektualnej. Ludzie, którzy osiągają wysokie wyniki w zakresie otwartości, są zwykle kreatywni, otwarci i otwarci na nowe pomysły.

Sumienność odnosi się do indywidualnego poziomu organizacji i odpowiedzialności. Ludzie, którzy uzyskują wysokie wyniki w zakresie sumienności, są zwykle wiarygodni, wydajni i zorganizowani.

Ekstrawersja odnosi się do indywidualnego poziomu towarzyskości i asertywności. Ludzie, którzy uzyskują wysokie wyniki w ekstrawersji, są zazwyczaj towarzyscy, pewni siebie i energiczni.

Ugodowość odnosi się do indywidualnego poziomu współpracy i życzliwości. Ludzie, którzy uzyskują wysokie wyniki w ugodowości, są zwykle chętni do współpracy, ciepli i troskliwi.

Neurotyzm odnosi się do indywidualnego poziomu stabilności emocjonalnej. Osoby, które uzyskują wysokie wyniki w neurotyczności, są bardziej podatne na negatywne emocje, takie jak lęk i depresja.

Cechy osobowości Wielkiej Piątki są szeroko stosowane w testach rekrutacyjnych, ponieważ okazały się wiarygodnymi predyktorami wydajności pracy. Dzięki zrozumieniu osobowości danej osoby, pracodawcy mogą lepiej dopasować ją do pracy, która dobrze pasuje do jej mocnych stron.